Obsługa księgowa firm

Obsługa księgowa firm

Obowiązek prowadzenia ewidencji operacji finansowych oraz prowadzenia księgowości dotyczy każdej działalności gospodarczej. Ze względu na zawiłości prawne, obszerną wiedzę a także dynamikę zmian w prawie podatkowym, bezpiecznym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest outsourcing księgowy czyli powierzenie pełnej obsługi księgowej profesjonalnej firmie zewnętrznej (biuro rachunkowe). Jest to rozwiązanie wygodne, bezpieczne i opłacalne. Outsourcing księgowy jest rozwiązaniem elastycznym i mniej obciążającym finansowo dla firmy niż prowadzenie własnego działu księgowego.

Profesjonalne usługi księgowe dla firm, dopasowane do potrzeb

Biuro rachunkowe DC TAX świadczy profesjonalne usługi w obszarze pełnej księgowości. Oferujemy obsługę księgową firm, doradztwo podatkowe, obsługę kadrowo-płacową, a także audyt dokumentacji księgowo-podatkowej. Wieloletnia praktyka w obszarach obsługi księgowej pozwoliła zdobyć doświadczenie w wielu obszarach działalności gospodarczej. Dziś nasze usługi oferujemy firmom z każdego obszaru: usługowym, handlowym, produkcyjnym, informatycznym, budowlanym oraz deweloperom. We współpracy stawiamy na profesjonalizm, bezpieczeństwo i partnerskie relacje. Usługi DC TAX to kompleksowość, jasne zasady, terminowość i brak ukrytych opłat.

Księgowość pełna, księgowość uproszczona

Sposób prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa zależy od prowadzonej działalności oraz rocznych przychodów. Księgowość może być prowadzona w formie uproszczonej (KPiR, ryczałt) lub w formie księgowości pełnej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli księgowość pełna, jest procesem skomplikowanym, często wiąże się też z dużym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe DC TAX Wrocław oferuje kompleksowe usługi księgowe, a także wsparcie i doradztwo w zakresie prawa podatkowego i optymalizacji podatkowej.

Usługi księgowe dla firm – biuro rachunkowe DCTAX

Pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • wycena aktywów i pasywów na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ustalania wyniku finansowego,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) – Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informacji dodatkowych do sprawozdania.
 • doradztwo w kwestiach podatkowych.

Książka przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • doradztwo w kwestiach podatkowych

Kadry i płace

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów
 • reprezentowanie w US i ZUS