O nas

Biuro rachunkowe DC TAX – obsługa księgowa firm Wrocław

Biuro rachunkowe DC TAX  Wrocław powstało z myślą o kompleksowej obsłudze księgowo-podatkowej małych i średnich przedsiębiorców. Pracownicy oraz firma posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty oraz ubezpieczenie OC prowadzonej działalności – certyfikat Ministerstwa Finansów nr 19419/2007

Zapewniamy profesjonalne usługi księgowe dla małych i średnich firm, działających w Polsce i a rynkach międzynarodowych. Nasz zespół to specjaliści księgowi, specjaliści podatkowi oraz konsultanci z zakresu zarządzania projektami. Stawiamy na bliską współpracę z naszymi klientami, dostarczając im kompleksowe usługi księgowe, wspierając ich działalność i rozwój na dzisiejszym rynku.

Wspieramy właścicieli firm w ich rozwoju poprzez optymalizację rozwiązań księgowo-podatkowych. Obsługujemy firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność we wszystkich branżach. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowo-podatkowej firm usługowych, handlowych, produkcyjnych, informatycznych oraz budowlanych i deweloperskich. Naszym celem jest wsparcie Państwa działalności na każdym etapie jej rozwoju.

 • Profesjonalna kadra

 • Certyfikowani księgowi

 • Brak ukrytych kosztów

 • Terminowość

 • Bezpieczeństwo

Usługi księgowe dla firm

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • wycena aktywów i pasywów na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ustalania wyniku finansowego,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) – Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informacji dodatkowych do sprawozdania.
 • doradztwo w kwestiach podatkowych.

Doradztwo i inne usługi

 • pomoc przy redagowaniu odwołań i innych pism,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • wyprowadzenie zaległości księgowych.
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu kontrolnym i sprawdzającym przed organami podatkowymi oraz innymi instytucjami państwowymi,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników,

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych oraz podatkowych KPiR

 • bieżące ewidencjonowanie gospodarczych operacji w księdze i innych ewidencjach
 • prowadzenie ewidencji środków wyposażenia i trwałych,
 • sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT w tym deklaracji VAT, plików JPK.
 • rozliczenia właścicieli firmy z ZUS,
 • reprezentacja podatnika przed organami kontroli skarbowej, ZUS
 • prowadzenie płac i kadr
 • rozliczanie umów o dzieło i zleceń,
 • prowadzenie dokumentacji płacowo-kadrowej,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • kalkulacja wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac.
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • ewidencja wynagrodzeń w księgach.
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • otwarcie księgi rachunkowej,
 • opracowanie polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki oraz zakładowego planu kont,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT , deklaracji VAT, plików JPK,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz wszelkich deklaracji podatkowych.
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych wymaganych przez urząd statystyczny i inne.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

Usługi dodatkowe

 • sporządzanie sprawozdań zarządczych zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta, na wewnętrzne potrzeby jednostki
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • przygotowywanie dokumentacji finansowej do umów leasingu i wniosków kredytowych,
 • naliczanie odsetek umownych i ustawowych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych.
 • rejestracja firm
 • doradztwo w planowaniu i organizacji działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie wyboru formy organizacyjnej
 • wybór formy opodatkowania
 • rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG oraz KRS
 • doradztwo w zakresie PKD
 • kompleksowe doradztwo związane z rozpoczęciem działalności
 • organizacja obsługi prawnej i notarialnej
 • dokonywanie zgłoszeń i reprezentacja Klienta przed urzędami
 • doradztwo i pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych

Biuro rachunkowe DCTAX

+48 71 307 11 56
biuro@dctax.pl

DC TAX Biuro rachunkowe